Zdzislaw Hippe

Address:

Wyzsza Skola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszow
PL

e-mail:

zhippe@wsiz.rzeszow.pl