TC Roster

Chair: Wei Ren

e-mail: ren@ee.ucr.edu

 

Vice-Chair for Education: Xiaofan Wang

e-mail: xfwang@sjtu.edu.cn

Vice-Chair for Social Media: Ming Cao

e-mail: ming.cao@gmail.com

Vice-Chair for Industry: Hans AALTO

e-mail: hans.aalto@nesteoil.com

Vice-Chair for Publications: Lin Wang

e-mail: wanglin@sjtu.edu.cn

 

Members

 

 1. Hans AALTO
 2. Ahmad AFSHAR
 3. Hyo-Sung Ahn
 4. Pedro Amorim
 5. Krassimir Atanassov
 6. Lubomir BAKULE
 7. Mohamed BENREJEB
 8. Zdenek BINDER
 9. Pierre BORNE
 10. Ming Cao
 11. Yongcan CAO
 12. Peng Cheng
 13. Ning Chen
 14. Tim CLARKE
 15. Balázs Csanád Csáji
 16. Franco DAVOLI
 17. Jose Luis DIEZ
 18. Jinliang Ding
 19. Antonio Correia DOURADO
 20. Ljubka Dukovska
 21. Luminita DUTA
 22. Grzegorz EWALD
 23. Hao Fang
 24. Florin Gheorghe FILIP
 25. Yasumasa Fujisaki
 26. Toshio FUKUDA
 27. Ryszard GESSING
 28. Sergio Grammatico
 29. Peter GROUMPOS
 30. Edmont HAJRIZI
 31. George Halikias
 32. Soohee Han
 33. Jean-Claude HENNET
 34. Mo JAMSHIDI
 35. Valeria Javalera Rincón
 36. Tamas KEVICZKY
 37. Manel Khlif Bouassida
 38. Karol KOSTUR
 39. Alena KOZAKOVA
 40. Kauko LEIVISKA
 41. Xiang Li
 42. Jinhu LU
 43. Rudy  NEGENBORN
 44. Maciej NIEDZWIECKI
 45. Carlos OCAMPO MARTINEZ
 46. Ivan POPCHEV
 47. Wei Ren
 48. DANICA Rosinova
 49. Xiaoe RUAN
 50. Imre RUDAS
 51. Kazunori Sakurama
 52. Oliver Sawodny
 53. Chrysostomos D. STYLIOS
 54. Vladimir TSYGANOV
 55. Lin Wang
 56. Xiaofan Wang
 57. Yugeng Xi
 58. Xin Xin
 59. Wen Yang
 60. Constantin Bala ZAMFIRESCU
 61. Guisheg Zhai
 62. Jianhua ZHANG
 63. HaiTao Zhang
 64. Shiyu Zhao
 65. Weixing Zheng
 66. Tomasz ZUBOWICZ
 67. Zhixin Liu
 68. Tao Yang
 69. Weiguo Xia
 70. Masaki Inoue
 71. Yu Zhao
 72. Pouria Ramazi
 73. Clive Roberts FIRSE FIET
 74. Hu Junyan
 75. Bai-Wu WAN
 76. Bernard Archimede
 77. Feng LIU
 78. Hongkeun Kim
 79. Horst PUTA
 80. Jan DUDA
 81. Krasimira Stoilova
 82. Krzysztof MALINOWSKI
 83. Mohamed Hedi Karray
 84. Naoki Hayashi
 85. Piotr TATJEWSKI
 86. Sergiu Iliescu
 87. Vikram Pakrashi
 88. Yu Kawano
 89. Junkang Ni
 90. Jianping He
 91. Fei Chen
 92. Chaoyong Li
 93. Xiangyong Chen