Personal tools

Alena Kozakova

Address:

Ustav riadenia a priemyselnej informatiky

FEI STU Ilkovicova 3

Bratislava 812 19

SLOVAKIA

e-mail:

alena.kozakova(at)stuba.sk