Prof Ireneusz JOZWIAK

Member

Address:

Wroclaw University of Technology 
ul. Wyb. Wyspianskiego 
27 50371 Wroclaw 
PPicture Ireneusz JozwiakOLAND

e-mail:

ireneusz.jozwiak(at)pwr.wroc.pl
 

www:

http://www.portal.pwr.wroc.pl/index,242.dhtml
 

Phone:

+48 605222626

Fax: 

+48 71 320 3340