Prof Fang HE

Picture Fang HeMember

Address:

University of Jinan 
250022 Shandong 
CHINA 

e-mail:

cse_hf(at)ujn.edu.cn

 
www:

http://www.ujn.edu.cn/english/ 
 

Phone:

+13573149925

Fax: